Có 1.187 khách hàng ở Hà Nội mua pate Minh Chay nhưng hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã mới liên hệ được với 694 khách hàng, còn 493 khách hàng chưa liên hệ được./.

(Vnews/Vietnam+)