Chùa Trăm Gian là ngôi chùa cổ thuộc địa phận thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sở dĩ gọi là chùa Trăm Gian, vì theo cách tính cứ bốn góc cột là một "gian" thì chùa có cả thảy 104 gian.

Tại đây có 153 pho tượng, hầu hết bằng gỗ, một số ít bằng đất nung, đặc biệt quý là tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Suốt bao đời nay, chùa Trăm Gian được coi là một di sản độc đáo và cũng chính là một niềm tự hào của người dân Chương Mỹ. Chùa được Bộ Văn hóa Thông tin chứng nhận là di tích lịch sử quốc gia./.

(Vietnam+)