Lượng rác thải nhựa đang trôi nổi trên đại dương và phá hủy hệ sinh thái biển có thể sẽ tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm tới, nếu các công ty và các chính phủ không giảm mạnh việc sản xuất nhựa./.


(Vnews)