Tại Hàn Quốc, các thiết bị phòng chống cháy có thể được nhìn thấy ở mọi nơi, từ nhà riêng, chung cư, cửa hàng, nhà ga tàu điện ngầm, trên xe hơi hay các phương tiện giao thông công cộng. Một trong những điều khá mới mẻ là ở đây người ta đã thành lập một tổ chức có tên là Hiệp hội an toàn phòng chống cháy nhằm hướng dẫn, giáo dục người dân, trao đổi thông tin và thúc đẩy các hoạt động phòng chống cháy nổ trên khắp cả nước./.