Các nhà khoa học tại Trung Quốc đang phát triển một loại thuốc có thể chặn đứng được đại dịch COVID-19 mà không cần vắcxin. Loại thuốc này sẽ mang lại khả năng miễn dịch cho người dùng trong thời gian ngắn./.

(Vnews)