Hiện nay, những công nghệ mới, những yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm công nghệ thay đổi, cũng như các nhà khoa học của Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học của Nhật Bản để đưa ra công nghệ mới, đặc biệt là vắcxin sởi rubella theo công nghệ mới này để nhằm thay thế sản phẩm cũ, đặc biệt đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, hiệu lực bảo vệ cho những đối tượng sử dụng vắcxin ở Việt Nam./.