Vòng quanh thế giới khám phá món ăn ưa thích trong các gia đình

Nhiếp ảnh gia Mỹ Peter Menzel và nhà văn Faith D’Aluisio đã đi khắp thế giới thực hiện dự án "Hungry Planet," ghi lại những đồ ăn mà các gia đình trên thế giới tiêu thụ trong 1 tuần.
(Vietnam+)