Mấy ngày qua, dư luận rất bàng hoàng sau khi xem những hình ảnh về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa diễn ra ngày 1/7 tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Sự việc châu trọi húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về việc ứng xử với các lễ hội truyền thống nói chung và những lễ hội có liên quan đến tục “đâm-chém-chọi” động vật nói riêng./.
(Vnews)