Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng

Vườn đang bảo tồn gần 180 cá thể của 15 loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm, trong đó có 9 loài đã sinh sản thành công, 3 loài đầu tiên được sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt trên thế giới.
(TTXVN/Vietnam+)