Xuat cap hoa chat khu khuan phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1Rửa tay sát khuẩn. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine B và 15 triệu viên sát khuẩn nước từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Quảng Ninh và Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Hải Dương 3 tấn Chloramine B và 3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; tỉnh Gia Lai 3 tấn Chloramine B và 2 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; tỉnh Quảng Ninh 2 tấn Chloramine B và 3 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) 3 tấn Chloramine B và 2 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; Bộ Y tế 4 tấn Chloramine B và 5 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg để cấp cho các cơ sở y tế phòng, chống dịch COVID-19.

[Thủ tướng yêu cầu các địa phương áp dụng biện pháp chống dịch phù hợp]

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Quảng Ninh; Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Bộ Y tế tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất khử khuẩn trên theo quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)