Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 13, sáng 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh-chuyển giao (BOT).”

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu khẳng định vai trò quan trọng của hình thức BOT trong xây dựng các công trình giao thông đối với đời sống kinh tế xã hội.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập trong triển khai, thực hiện các dự án BOT như: chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng chưa có nguyên tắc và thứ tự ưu tiên; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn bất cập; việc xác định phương án tài chính của dự án còn chưa hợp lý...

Đặc biệt, công tác thu phí sử dụng dịch vụ còn nhiều bất cập: vị trí đặt trạm thu phí và khoảng cách giữa các trạm chưa hợp lý; khung giá dịch vụ quy định rất rộng, dễ dẫn đến tiêu cực.

[Phó Chủ tịch Quốc hội: Tránh tái diễn vụ việc ở trạm thu phí Cai Lậy]

Ngoài ra, trong quá trình tham vấn, góp ý kiến về vị trí trạm thu phí chưa lấy ý kiến người dân gần trạm, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đối tượng thường xuyên sử dụng đường... khiến người dân bức xúc, phản đối kéo dài trong thời gian qua.

Đặc biệt, nhiều trường hợp phí tăng nhưng chất lượng công trình xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân phải trả chi phí cho chất lượng dịch vụ không tương xứng.

Từ thực tế này, các thành viên Ủy viên Thường vụ Quốc hội kiến nghị trong thời gian tới cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện của nhà đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án, vận hành và bảo trì và giai đoạn kết thúc chuyển giao dự án để đảm bảo sau khi hết thời hạn thu phí, công trình được bàn giao cho Nhà nước vẫn phải đảm bảo chất lượng vận hành, sử dụng tốt.

Đối với vị trí trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, chính sách giá (phí), quản lý doanh thu, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc rà soát các vị trí đặt trạm thu phí hiện này, ban hành tiêu chí thành lập trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, xây dựng mức giá phù hợp.

Cần xem xét, áp dụng công nghệ tiên tiến (thu phí không dừng) để bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động thu giá, xây dựng cơ chế và áp dụng công nghệ để giám sát chặt chẽ doanh thu của các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ; đến năm 2019 triển khai đồng bộ thu phí không dừng với tất cả các tuyến quốc lộ trên toàn quốc./.