5 tính năng hữu dụng của iOS 13 mà ít người dùng chú ý

Cùng với sự ra mắt của iPhone 11, Apple cũng đưa ra phiên bản hệ điều hành mới iOS 13 với một số tính năng hữu dụng mà có thể nhiều người dùng sẽ bỏ qua.
(Vietnam+)