Trung tâm Vàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) là đơn vị đầu tiên trong ngành vàng Việt Nam được nhận cùng lúc hai Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025:2005 về giám định chất lượng vàng và chế tác vàng.

Việc nhận được hai Chứng nhận nói trên đã đưa Trung tâm vàng ACB trở thành địa điểm đáng tin cậy và là lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi khách hàng có nhu cầu kiểm tra chất lượng vàng.

Theo đó, các sản phẩm được giám định từ Trung tâm Vàng ACB được các cơ quan công nhận quốc tế từ các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới thừa nhận kết quả thử nghiệm. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại mậu dịch trong nước và quốc tế đồng thời giúp giảm bớt hoặc không phải mất chi phí và thời gian cho việc thử nghiệm lặp lại tại các nước nhập khẩu.

Các khách hàng, đặc biệt là các công ty nữ trang trong nước hoặc nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, các công ty khai thác vàng tại Việt Nam, các cơ sở phân kim tại Việt Nam và các trung tâm phân tích của Nhà nước và tư nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi đến giao dịch và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới tại Trung tâm Vàng ACB./.

ISO/IEC 17025:2005 là chứng nhận về các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) do Tổ chức Công nhận Việt Nam (Accreditation of Vietnam) cấp.

ISO 9001:2008 là chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements) do QMS Australia cấp. Các lĩnh vực công nhận bao gồm: chế tác và kinh doanh vàng miếng, chế tác tặng phẩm, tinh luyện vàng và giám định vàng.

PV (Vietnam+)