Bế mạc Hội nghị 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 17/1/2021, tại trụ ở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.
(TTXVN/Vietnam+)