Bên trong nhà máy sản xuất smartphone 5G 'made in Vietnam'

Tổ hợp Nhà máy Thiết bị thông minh VinSmart hiện tại có công suất lên tới 23 triệu sản phẩm mỗi năm và đang tiến hành thử nghiệm và sản xuất các smartphone 5G made in Vietnam.
Minh Sơn (Vietnam+)