Binh Phuoc cong bo ket qua lay phieu tin nhiem voi 28 chuc danh hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh lãnh đạo tại kỳ họp. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, các đại biểu đã nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Theo kết quả được công bố, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 60 phiếu (chiếm 92,31%), 2 phiếu tín nhiệm (chiếm 3%) và số phiếu tín nhiệm thấp là 0%; tiếp đến là ông Trần Ngọc Trai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt 57 phiếu (chiếm đạt 87,69%); số phiếu tín nhiệm là 5 (chiếm 7,69%), số phiếu tín nhiệm thấp là 0%.

Về khối Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm có 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 63,08%), 20 phiếu tín nhiệm, số phiếu tín nhiệm thấp là 1 (chiếm 1,54% ); ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có 41 phiếu tín nhiệm cao, 20 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu đã được thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân trước nhân dân và cử tri.

Quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng theo trình tự quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp mỗi người xem xét lại việc thực hiện nhiệm vụ của mình; đồng thời nỗ lực để năng lực điều hành công việc tại các đơn vị thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế-xã hội giữa nhiệm kỳ 5 năm (giai đoạn 2016-2020), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (giá so sánh năm 2010) bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 6,84%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 58,03 triệu đồng, tương đương 2.704 USD. Bên cạnh đó, tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế đã phát huy được hiệu quả thế mạnh của tỉnh, các chương trình kinh tế trọng tâm góp phần thay đổi tích cực toàn diện đời sống xã hội.

Về phát triển công nghiệp-xây dựng, đến nay toàn tỉnh có 10/13 khu công nghiệp đã và đang được đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 80%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 ước thực hiện 16,7% (kế hoạch 21,3%). Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 2,24 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra là 2 tỷ USD.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đề nghị các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ quan, tự mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; luôn thể hiện tinh thần mới, khí thế mới để tiếp tục tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả có tập trung, không dàn trải; tăng chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đường giao thông, nhất là đường giao thông nông thôn, hạ tầng điện ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước bầu: (các số phiếu lần lượt là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp)

Khối Hội đồng Nhân dân Tỉnh

1. Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 60/2/0
2. Ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 57/5/0
3. Ông Phạm Công - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 52/10/0
4. Ông Phạm Phước Hải - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh: 44/18/0
5. Bà Trần Tuyết Minh - Trưởng ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh: 55/7/0
6. Ông Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh: 22/32/8
7. Ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh: 49/12/1

Khối Ủy ban Nhân dân Tỉnh:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 41/20/1
2. Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh: 37/22/2
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh: 38/23/0
4. Ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 41/20/0

Các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh:

5. Ông Nguyễn Quốc Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 49/11/2
6. Ông Trần Văn Chung - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 28/31/3
7. Ông Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ: 27/32/3
8. Ông Huỳnh Thanh Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng: 18/38/6
9. Ông Nguyễn Văn Giúp - Chánh Thanh tra tỉnh: 27/34/1
10. Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: 22/37/3
11. Bà Phạm Thị Ánh Hoa - Chánh Vãn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh: 29/29/4
12. Ông Nguyễn Anh Hoàng - Giám đốc Sở Công Thương: 21/38/3
13. Ông Trần Văn Lộc - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 21/39/2
14. Ông Võ Văn Mãng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 26/32/4
15. Ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính: 50/12/0
16. Ông Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh: 51/9/2
17. Ông Bùi Quang Phụng - Giám đốc Sở Tư pháp: 17/38/7
18. Ông Maly Phước – Trưởng ban Dân tộc tỉnh: 18/37/7
19. Ông Võ Sá - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 39/22/1
20. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế: 28/27/7
21. Bà Phạm Thị Anh Thư - Giám đốc Sở Ngoại vụ: 35/24/3./.


Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)