Bo Giao thong Van tai huy hai van ban ban co phan tai Cang Quy Nhon hinh anh 1Một góc cảng Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 20/2, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải xác nhận, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VMC) về việc hủy bỏ văn bản hành chính do Bộ Giao thông Vận tải ban hành liên quan đến việc bán cổ phần của VMC tại Cảng Quy Nhơn.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 1566/2018/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến hủy bỏ hai văn bản hành chính đã ban hành.

Cụ thể, văn bản 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam căn cứ Kết luận số 1566/2018 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của mình sau khi Bộ Giao thông Vận tải hủy bỏ hai văn bản nêu trên.

[Chưa thỏa thuận được việc thu hồi cổ phần chi phối cảng Quy Nhơn]

Trước đó, ngày 17/9/2018, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Trong đó, đáng chú ý Bộ Giao thông Vận tải có hai văn bản cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành thỏa thuận trực tiếp khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm các văn bản pháp luật.

Vì vậy, hai văn bản này phải được xem xét, hủy bỏ; hơn 75% cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành phải được xử lý thu hồi về sở hữu nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động thẩm định giá; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá; công khai những trường hợp vi phạm; kiên quyết thu hồi giấy phép hành nghề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi thông đồng, trục lợi, làm thất thoát tài sản nhà nước…/.

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)