Ngày 11/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã tới dự và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho ông Hà Quang Dĩnh (dân tộc Thái) thay ông Bùi Thành Lê nghỉ hưu theo chế độ.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ trong toàn ngành; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm khiết, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Đồng thời, quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, chủ động tạo nguồn để bổ nhiệm thẩm phán; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là thẩm phán.

Tòa án tỉnh tiếp tục nâng cao công tác xét xử, tiếp tục duy trì kết quả không kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng./.