Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hoàn tất việc soạn thảo yêu cầu đối với dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ nhất tài khóa 2011, mà chính phủ nước này đang xây dựng với mục đích khôi phục nền kinh tế sau thảm họa động đất và sóng thần.

Dự thảo đề nghị được cấp thêm khoảng 189 tỷ yen (khoảng 2,25 tỷ USD) trên cơ sở dự tính rằng hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai của lực lượng phòng vệ sẽ phải kéo dài.

Cụ thể, kinh phí cho hoạt động của khoảng 100.000 binh sỹ trong vòng ít nhất sáu tháng kể từ ngày 18/3 là 97 tỷ yen, bao gồm chi phí lương thực cho binh sỹ và hàng hóa cứu trợ.

Các khoản chi phí mua và quản lý, bảo dưỡng trang thiết bị sử dụng trong hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất vào khoảng 50 tỷ yen.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đề nghị cấp 35 tỷ yen cho công tác tháo dỡ, kiểm tra 18 máy bay F2 bị ngập nước do sóng thần tại căn cứ không quân Matsushima ở tỉnh Miyagi, và 7 tỷ yen chi phí khôi phục các cơ sở của lực lượng phòng vệ tại căn cứ không quân Matsushima và Sendai./.

(Vietnam+)