Trong giai đoạn 2022-2026, Bộ Tài nguyên Môi trường và Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tích cực phối hợp xây dựng các “mô hình xanh” trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường với sự tham gia của lực lượng người cao tuổi trên cả nước.

Cam kết trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tại lễ ký kết "Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026," giữa 2 cơ quan vừa diễn ra chiều nay, 30/3.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh hiện nay môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu,… là những lĩnh vực “nóng,” đòi hỏi phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý, bảo vệ tốt hơn.

Do vậy, ông Hà mong muốn Hội Người cao tuổi Việt Nam - cơ quan đại diện cho 12 triệu người cao tuổi hiện nay, với vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ sẽ phát huy lợi thế của mình, tích cực tham gia thúc đẩy việc quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Đồng tình với ý kiến trên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình khẳng định với một lực lượng lớn người cao tuổi, trong đó có tới 60% người cao tuổi đang tham gia vào các hoạt động sản xuất (khoảng 7 triệu người), sự vào cuộc của người cao tuổi trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường là rất quan trọng.

Từ đó, ông Bình cho rằng cần xây dựng các mô hình hội người cao tuổi ở địa phương tham gia vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường như tuyên truyền giải quyết sức nóng về tranh chấp đất đai, hay triển khai phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt; cũng như xây dựng kênh thông tin chuẩn để tiếp nhận, xử lý, lan tỏa các sáng kiến hay.

[Mega Story: Việt Nam ưu tiên cao nhất cho ''tương lai xanh'']

Trên tinh thần đó, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình phối hợp trên cũng hướng tới việc cùng nhau thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên quốc gia góp phần phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Để thực hiện các mục tiêu trên, hai cơ quan đã thống nhất trong giai đoạn 2022-2026 sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và Hội viên đối với các hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia liên quan đến biến đổi khí hậu tại COP26.

Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình người cao tuổi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả về tài nguyên và môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi và cộng đồng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, 5 năm, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường./.

Hùng Võ (Vietnam+)