Trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng nhiều biến động, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thời gian qua mặc dù nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số địa phương xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến giá thị trường. Nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu…

"Nếu tình trạng trên còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án," Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước tình hình nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn và tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng lưu ý, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng đầu cơ, thổi giá.

Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, các địa phương cần tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

[Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ làm rõ việc ‘hứa mua, hứa bán’ đất đai]

Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù như dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho từng gói thầu, dự án thành phần.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo về khả năng cung - cầu trên địa bàn; về biến động giá nhất là đối với các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đang hoặc sẽ thực hiện trên địa bàn; khắc phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng khả năng cung - cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi.

“Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn,” đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh./.

Hùng Võ (Vietnam+)