Cận cảnh 10 chốt kiểm soát tất cả lượng người vào tỉnh Quảng Ninh

Lực lượng tại các chốt ở tỉnh Quảng Ninh đã giám sát trên 3.000 phương tiện và hơn 62.000 lượt người; trong đó có 162 người nước ngoài, hướng dẫn khai báo y tế hơn 7.000 trường hợp.
Thuỳ Giang (Vietnam+)