Cận cảnh loài hươu chuột quý hiếm mới xuất hiện trở lại tại Việt Nam

Lần đầu tiên sau 30 năm nghi đã bị tuyệt chủng, loài hươu chuột (chevrotain), thuộc họ cheo cheo, đã được chụp lại ở một cánh rừng miền Nam Việt Nam.
(Vietnam+)