Chống dịch hiệu quả hơn khi tuyên truyền đi kèm chế tài xử phạt nghiêm

Cùng với tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các quy định phòng, chống dịch, thành phố Hà Nội cần tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
(TTXVN/Vietnam+)