Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 19/12/2021, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị.
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự buổi làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 8Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 11Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, sĩ quan chỉ huy Trường Sỹ quan Chính trị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 12Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, sĩ quan chỉ huy Trường Sỹ quan Chính trị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 13Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, sĩ quan chỉ huy Trường Sỹ quan Chính trị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 14Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Trường Sỹ quan Chính trị ảnh 15Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Sỹ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục