Thứ Bảy, Tháng Giêng 19/01/2019

Chủ đề

Bầu cử tổng thống Nga

Bầu cử là trung thực!

Châu Âu

Bầu cử là trung thực!

60% người dân Nga được hỏi ý kiến đã đánh giá rằng cuộc bầu cử tổng thống mới vào ngày 14/3 vừa qua diễn ra công khai và trung thực.

Tự do và minh bạch

Châu Âu

Tự do và minh bạch

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đánh giá cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tại Nga đã diễn ra một cách tự do, minh bạch và dân chủ.