Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Thành nhà Hồ

Công trường đá cổ

Khoa học

Công trường đá cổ

Công trường khai thác đá cổ mà nhà Hồ đã sử dụng để chế tác đá xây nên tòa thành kỳ vĩ vừa được phát hiện ở khu vực núi An Tôn.

Niềm tự hào của VN

Văn hóa

Niềm tự hào của VN

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh rất vinh dự là vùng quê có một trong ba kinh thành được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.