HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 12/7/2019 – Để cho phép nhiều khách hàng được hưởng các dịch vụ ngân hàng cơ bản của Citibank, Citibank vừa thông báo quyết định sẽ miễn phí dịch vụ hàng tháng cho các khách hàng sử dụng tài khoản Citibanking và Citi. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Tải khoảnSự thay đổi mức phí
Citibanking Bỏ phí dịch vụ hàng tháng hiện tại là 60 dollar Hồng Kông cho Sốdư kết hợp trung bình hàng ngày dưới 10.000
dollar Hồng Kông
Citi Priority® Bỏ phí dịch vụ hàng tháng hiện tại là 120 dollar Hồng Kông cho Số dư kết hợp trung bình hàng ngày dưới 500.000 dollar Hồng Kông

* Các yêu cầu tối thiểu “Số dư kết hợp trung bình hàng ngày” hiện tại và phí dịch vụ hàng tháng cho các tài khoản Citigold®, Citigold Private Client® và International Personal Bank Client vẫn không thay đổi.

Thông tin về Citigroup

Citigroup là ngân hàng hàng đầu toàn cầu, có khoảng 200 triệu tài khoản khách hàng và có hoạt động kinh doanh tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Citigroup cung cấp cho người tiêu dùng, tập đoàn, chính phủ và tổ chức nhiều loại sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng tiêu dùng và tín dụng, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, môi giới chứng khoán, dịch vụ giao dịch và quản lý tài sản.

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Giang Tran