Co quan Tong cuc Chinh tri bam sat nhiem vu quan su, quoc phong hinh anh 1Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết năm 2019, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, nhiều mặt có chuyển biến tiến bộ hơn so với năm 2018.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, thi đua, tuyên truyền có đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sức khỏe bộ đội; tích cực chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xây dựng, bảo đảm chất lượng; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng mục đích.

Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sỹ toàn quân và Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định; có tinh thần cảnh giác cao, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, phong trào Thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị được triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành; cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân trong Tổng cục Chính trị nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý chí quyết tâm, giữ vững đoàn kết, kiên định niềm tin, có tinh thần cảnh giác cách mạng.

Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng đã được tiến hành kịp thời, chặt chẽ, khách quan.

[Hình ảnh lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam]

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu là 21 tập thể đầu mối trực thuộc Tổng cục Chính trị, 222 tập thể, 1.732 cá nhân được các cấp khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2019.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá," gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và phong trào thi đua văn hóa công sở.

Hưởng ứng phong trào thi đua của toàn quân, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng."

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những thành tích đạt được cũng như những nguyên nhân hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường đã ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Cơ quan Tổng cục Chính trị rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong chỉ thị, kế hoạch; trong đó tập trung các nội dung: nắm chắc tình hình nhiệm vụ, kế hoạch công tác, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên, chiến sỹ; nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vững được trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tiêu biểu, chú ý chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo của tổ chức đảng, chỉ huy, quần chúng; các tổ chức biên chế mới phải chặt chẽ "tinh, gọn, mạnh"; quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần hậu phương của cán bộ, chiến sỹ...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã khen thưởng các tổ chức đảng, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019./.

Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)