Cong bo phat hien mot so loai con trung moi tai Viet Nam hinh anh 1Một loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018. (Nguồn: vast.ac.vn)

Ngày 27/5, nhà nghiên cứu Phạm Hồng Thái ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết các nhà côn trùng học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các nhà côn trung học Nhật Bản phối hợp với Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam.

Các loài côn trùng mới được công bố là 1 loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018; 2 loài ve sầu mới thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera.

Cụ thể, các nhà côn trùng học của Nhật Bản và các nhà côn trùng học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam công bố loài cánh cứng Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018.

Loài cánh cứng mới này thuộc giống Rhyparus, tộc Rhyparini, phân họ Aphodiinae, họ Scarabaeidae, bộ Cánh cứng Coleoptera.

Mẫu vật nghiên cứu của loài này được thu tại tỉnh Lào Cai có kích thước cơ thể: 7,7-7,9mm. Với việc loài Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 mới được công bố, cho đến nay số loài thuộc giống Rhyparus được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam là 2 loài.

[ Ninh Bình: Phát hiện mới về cấu trúc quần xã côn trùng ở Tràng An]

Cũng trong thời gian này, các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã công bố 2 loài ve sầu mới thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera.

Các loài này được đặt tên là Sogana bachmana Constant & Pham, 2019 với cơ thể con đực dài 29,0mm và Sogana baviana Constant & Pham, 2019 với cơ thể con đực dài 23,5mm.

Trên thế giới có 660 loài thuộc họ Tropiduchidae, còn ở Việt Nam 18 loài thuộc họ này được ghi nhận. Giống Sogana đã được ghi nhận có 11 loài trên thế giới, trong đó 3 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

Với việc 2 loài mới được công bố ở Việt Nam, số loài của họ Tropiduchidae ở Việt Nam là 20 loài. Trong số 13 loài thuộc giống Sogana có đến 5 loài phân bố ở Việt Nam (chiếm 40% số loài).

Mặc dù vậy, những số liệu này chỉ đại diện cho một phần của sự đa dạng thực sự của họ Tropiduchidae ở Việt Nam, nơi chứa nhiều loài mới và giống mới đang chờ được công bố./.

Mai Lan (TTXVN/Vietnam+)