Dang bo co quan Van phong Quoc hoi trien khai nhiem vu nam 2016 hinh anh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Giấy khen cho các Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 9/1, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đánh giá năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện và nâng cao, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan được đổi mới theo hướng toàn diện, cụ thể, hướng về cơ sở, gắn trách nhiệm cá nhân với vai trò của tập thể. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, các đảng viên mới đều có trình độ, năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ...

Hội nghị xác định năm 2016, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tham mưu, phục vụ tốt kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, thứ hai của Quốc hội khóa XIV và các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, khóa XIV. Tham mưu, phục vụ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016); tham gia thực hiện quy trình làm công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2020); tham mưu, phục vụ các hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; giới thiệu cán bộ, đảng viên của Văn phòng Quốc hội đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và tổ chức hoàn thiện các thủ tục, quy trình giới thiệu đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử.

Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng"; chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng có tổ chức sinh hoạt từ 3-4 chuyên đề trong một năm.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết, Kết luận các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các cấp ủy tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01,02,03 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về xây dựng Đảng. Phấn đấu trên 95% tổ chức đảng đạt "trong sạch vững mạnh"; trên 95% đảng viên "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp từ 20-25 đảng viên trong năm 2016...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tán thành với những nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết công tác Đảng, đã đánh giá tương đối toàn diện, khách quan kết quả đạt được cũng như những mặt còn thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân của những tồn tại trong năm 2015.

Nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội rất lớn, đòi hỏi Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, xác định rõ và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước mắt, Đảng bộ cần có kế hoạch, sớm tổ chức quán triệt để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra trong tháng 1/2016. Tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới; đoàn kết, nhất trí phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tập trung tạo chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, qua đó đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần gương mẫu của người đảng viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng nhưng cũng cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trở thành việc làm thường xuyên trong các tổ chức đảng và đảng viên....

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định công nhận phân loại tập thể, cá nhân năm 2015; trao tặng khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2015./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)