Trong kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra Chương trình đào tạo 100 chuyên gia nòng cốt triển khai Chính phủ điện tử.

Dự kiến chương trình sẽ được ra mắt ngày 20/12/2019. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phục vụ công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Vấn đề tổ chức đào tạo đội ngũ nhân lực nòng cốt cho triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đặt ra ngay khi nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được chuyển giao sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết chương trình đào tạo 100 chuyên gia nòng cốt triển khai Chính phủ điện tử nhắm đến các đối tượng là Trưởng phòng công nghệ thông tin của các Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông của các Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng phòng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên trách như Cục Công nghệ thông tin của Bộ Y tế hay các Trung tâm công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ.

[Thủ tướng phê duyệt thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử]

"Những người được tham gia đào tạo không chỉ là những kỹ sư công nghệ nòng cốt của đơn vị mà còn là những lãnh đạo, chịu trách nhiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin tại các đơn vị công nghệ thông tin trong cả nước. Đây là một trong số những lực lượng quan trọng đóng góp cho sự thành công của Việt Nam trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử," Cục trưởng Cục Tin học hóa , Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin nói.

Để phù hợp, chương trình được thiết kế theo xu hướng đào tạo trực tuyến. Chương trình đào tạo 100 chuyên gia nòng cốt triển khai Chính phủ điện tử sắp tới vẫn có một số nội dung đào tạo trực tiếp, song đại đa số sẽ là các bài giảng được đưa trên mạng (e-learning) hoặc trực tuyến qua cầu truyền hình.

Các bài giảng của chương trình đào tạo được chia sẻ lên trang thông tin mạng của Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai Chính phủ điện tử tại địa chỉ "egov.mic.gov.vn" để các cơ quan, đơn vị có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử./.

Ng. Bích (TTXVN/Vietnam+)