Diễn tập các phương án phòng dịch COVID-19 trước Kỳ thi THPT quốc gia

Điểm thi tại trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã diễn tập các phương án khác nhau về đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.
Minh Sơn (Vietnam+)