Doan cua Bo Chinh tri lam viec voi Ban can su dang VKSND toi cao hinh anh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tập thể Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Đại diện Đoàn công tác đã công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra nội dung này đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đã được Đảng xác định.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay, việc này được Đảng xác định là trọng tâm, có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, mang lại kết quả thiết thực, tác động tới các lĩnh vực khác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Trong quá trình kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đánh giá để làm rõ được những thuận lợi, khó khăn, tác động tới công tác xây dựng Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian vừa qua; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, các kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về nội dung này tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nhận diện được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu; kết quả thực hiện Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Khẳng định việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là việc rất quan trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý có đấu tranh chống được tiêu cực, tham nhũng hay không phần lớn nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng và kết quả của các cơ quan tư pháp trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Công tác này càng quan trọng hơn khi đang đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực nhưng cũng nâng cao chất lượng của cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đề cao tự kiểm tra, sự tự giác, tự soi, tự sửa, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh khi chính các đồng chí nhận thức đầy đủ tinh thần của nghị quyết, tư tưởng của nghị quyết gắn với điều kiện thực tế mới chỉ ra được ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động của viện kiểm sát trong thời gian sắp tới.

Sau khi công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đoàn công tác làm việc với các cơ quan chức năng để xác định kế hoạch kiểm tra theo quy định./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)