Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong tháng Hai, cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng Một, số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê.

[Thủ tướng: Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi]

Trong tháng, cả nước có 2.319 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 4.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (trong đó: 2.677 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 1.555 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể),  975 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy qua 2 tháng của năm, cả nước đã có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197.300 tỷ đồng, tăng tương ứng 29,4% và 29,3%.

Tính cả số vốn đăng ký bổ sung 337.300 tỷ đồng của 5.900 doanh nghiệp, tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 534.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong hai tháng trên 25.600 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so với cùng kỳ.

(Nhấp chuột để xem ảnh ở kích thước chuẩn)

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong hai tháng lên tới 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 4.300 doanh nghiệp (chiếm 38,5%), 1.700 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,5%) và 1.400 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%).

Bên cạnh đó, 2.529 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,2% so với cùng kỳ, trong đó 2.320 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%. /.

Gia tăng các điều kiện cho doanh nghiệp (Nguồn: Vnews)