Dua Gia Lai phat trien nhanh, ben vung, giau ban sac vung Tay Nguyen hinh anh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 11/9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đại diện Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các tỉnh thuộc cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tới dự…

Dự Đại hội có gần 250 đại biểu là điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua. Đồng thời, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu được tỉnh Gia Lai đề ra.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình và có tính nêu gương thực sự.

Tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động về cơ sở một cách triệt để với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp; phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghệ chế biến năng lượng tái tạo, du lịch.

[Gia Lai: Cuộc sống mới trên vùng căn cứ cách mạng KBang]

Tỉnh quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Gia Lai đã phát huy được truyền thống cách mạng của vùng đất Tây Nguyên kiên cường, bất khuất để hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Điển hình như phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, toàn tỉnh đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng để thực hiện nông thôn mới.

Ước tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra. Phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì người nghèo-không ai để lại phía sau" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,7% năm 2015 xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số từ 40% giảm còn dưới 6,2%.

Dua Gia Lai phat trien nhanh, ben vung, giau ban sac vung Tay Nguyen hinh anh 2Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

GRDP tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng. Hơn 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư ổn định, cơ bản giải quyêt vấn đề đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. 

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điển hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người vùng đất đỏ Bazan mộc mạc, kiên trung.

Trong khuôn khổ Đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh."

Trong giai đoạn tới, tỉnh Gia Lai tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tạo phong trào hành động tự giác của toàn dân; suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 7 cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)