Eximbank giai trinh viec ban co phieu Sacombank duoi gia toi thieu hinh anh 1Giao dịch tại Eximbank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, tại phiên họp này, Hội đồng quản trị ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB (Sacombank) giai đoạn 2017-2018. Đây là báo cáo giải trình theo yêu cầu của Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Cục II) đưa ra từ năm 2018, tuy nhiên do 4 năm qua ngân hàng liên tục tổ chức đại hội bất thành và tới tháng Hai năm nay mới tổ chức thành công đại hội thường niên.

Cụ thể, Eximbank cho biết trước tháng 11/2017, ngân hàng sở hữu hơn 165 triệu cổ phiếu STB, tương đương 8,76% vốn điều lệ Sacombank. Để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank phải bán ra cổ phiếu STB để giảm sở hữu xuống dưới 5%.

[Bà Lương Thị Cẩm Tú lần thứ 2 được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank]

Theo phương án chuyển nhượng được Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, giá bán tối thiểu mỗi cổ phiếu STB do Eximbank sở hữu phải là 13.000 đồng.

Eximbank sau đó thực hiện thoái vốn Sacombank thông qua các giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE.

Theo đó, ngân hàng đã bán khớp lệnh trực tiếp cổ phiếu STB trên sàn HoSE gồm hai lô. Lô 142,4 triệu cổ phiếu STB bán giá bình quân 14.279 đồng nhưng lô hơn 22,8 triệu cổ phiếu còn lại chỉ được bán với giá 12.700 đồng/cổ phiếu (thấp hơn mức tối thiểu 13.000 đồng đã được Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt).

Theo lý giải của Eximbank, tuy một trong hai lô cổ phiếu STB bán ra với giá thấp hơn mức tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu nhưng tổng hơn 165,2 triệu cổ phần bán ra vẫn có giá bình quân 14.064 đồng/cổ phiếu (cao hơn mức tối thiểu).

Số tiền bán thu được là hơn 2.323 tỷ đồng. Giá vốn của khoản đầu tư hơn 1.672 tỷ đồng nên sau khi trừ phí giao dịch, ngân hàng vẫn lãi 647,6 tỷ đồng. Eximbank cho rằng kết quả thoái vốn của khoản đầu tư có lãi và đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung giai đoạn 2017-2018.

Cũng theo Eximbank, việc giao dịch số lượng 22,8 triệu cổ phiếu có giá dưới 13.000 đồng cổ phần tuy không đáp ứng phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước nhưng đã đảm bảo mục tiêu thoái vốn của nhà băng tại STB theo yêu cầu và có lãi.

Phần lý giải này được Eximbank nêu ra sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giải trình và tìm phương án khắc phục nếu không được cổ đông chấp thuận.

Năm 2018, văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới giá 13.000 đồng một cổ phiếu dẫn tới làm giảm thu nhập của ngân hàng để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến.

Nếu Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức và cá nhân có liên quan.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Eximbank không thông qua hoặc yêu cầu xem xét trách nhiệm, ngân hàng phải xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 6,3 tỷ đồng (chưa gồm thuế, phí). Ngoài ra, ngân hàng cũng phải xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại gây ra.

Bên cạnh báo cáo kết quả thoái vốn Sacombank nói trên, tại phiên họp tới đây, Eximbank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng tài sản sẽ tăng 7,9%, đạt 179.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng; số dư huy động vốn dự kiến tăng 7,4%, đạt 147.600 tỷ và tín dụng tăng 10%./.

Eximbank giai trinh viec ban co phieu Sacombank duoi gia toi thieu hinh anh 2Lợi nhuận trước thuế của Eximbank từ năm 2016-2022. Đơn vị: Tỷ đồng
Thúy Hà (Vietnam+)