Hai Duong: Nang chat luong sinh hoat chi bo gan voi nhiem vu chinh tri hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nội dung này cũng tiếp tục được Đảng bộ Khối xác định là công việc trọng tâm, đột phá trong những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, có 47 đảng bộ, 21 chi bộ cơ sở ở các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp và một số doanh nghiệp cấp tỉnh với 393 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 4.925 đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương Vũ Tiến Phụng, thời gian qua, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo các tổ chức, cơ sở đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tiếp tục quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ song song với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là vấn đề đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sớm quan tâm và chỉ đạo. Năm 2014, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương ban hành với nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được tăng cường.

Ngoài sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, các chi bộ lựa chọn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần. Thời gian sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được sắp xếp hợp lý để các đảng viên tham gia.

Cấp ủy thực hiện tốt quy chế làm việc toàn khóa và tăng cường các hội nghị cấp ủy mở rộng. Những kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết được xây dựng và gửi trước cho từng cấp ủy viên nghiên cứu, đưa ra bàn bạc tại cuộc họp để thống nhất ban hành. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng được phát huy.

Cấp ủy cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt; phân công cấp ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ; định kỳ nghe các Bí thư chi bộ báo cáo tình hình, kiểm tra sổ nghị quyết để kịp thời chấn chỉnh việc duy trì và chấp hành chế độ, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ.

[Hải Dương tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở]

Bí thư chi bộ chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt và thông báo trước nội dung để đảng viên tham gia, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Điều hành sinh hoạt chi bộ đúng trình tự, nguyên tắc, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, quyết định các nội dung hoạt động. Sau khi đã thống nhất kết luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ mỗi người.

Có thể nói, Nghị quyết 02-NQ/ĐUK đã tạo chuyển biến trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo hướng chuyên đề.

Gắn công tác xây dựng đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ông Vũ Đức Thắng, Bí thư Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương chia sẻ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi ủy, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phân công 1 cấp ủy viên phụ trách công tác xây dựng, chuẩn bị nội dung để tổ chức các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được triển khai nghiêm túc. Ngoài các nội dung Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, chi ủy còn sưu tầm thêm các mẩu chuyện, các bài viết trên báo, tạp chí để đảng viên thảo luận. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được Chi bộ gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Tương tự, ở Đảng bộ Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Đảng ủy công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Vũ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho biết, một trong những kinh nghiệm của doanh nghiệp là duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.

Sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt. Nghị quyết hàng tháng được xây dựng bám sát nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn của công ty và được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Nhờ vậy, những năm qua doanh nghiệp phát triển bền vững, mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt từ 10-15%. Đồng thời, tạo dựng được môi trường làm việc lành mạnh, nội bộ đoàn kết và thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Hai Duong: Nang chat luong sinh hoat chi bo gan voi nhiem vu chinh tri hinh anh 2Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Đánh giá chung, trong 5 năm (2015-2020), chế độ sinh hoạt của đa số cấp ủy, chi bộ cơ bản đúng quy định. Chất lượng các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên.

Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tỷ lệ cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 90% trở lên. Một số cấp ủy sau mỗi kỳ họp đều ban hành nghị quyết hoặc ra thông báo đến các chi bộ trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện.

Từ nay đến năm 2025, một trong ba công việc đột phá được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương xác định là nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ, gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Vũ Tiến Phụng cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung kiện toàn các tổ chức, cơ sở đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, chi bộ.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình, tổ chức đảng.

Việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xem là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng bộ Khối phấn đấu hàng năm, 100% cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt; sinh hoạt chi bộ chuyên đề 6 tháng 1 lần; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Khối cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy và nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là Bí thư cấp ủy.

Song song với đó, Đảng ủy Khối cần chú trọng việc nêu gương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cần tăng cường giám sát hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo thực chất…/.

Mạnh Minh (TTXVN/Vietnam+)