Một góc huyện đảo Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Hiện nay, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chậm triển khai; trong đó nhiều dự án treo hơn 10 năm qua và 6 tháng đầu năm nay không có dự án mới khởi công xây dựng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đến giữa tháng 6/2018 đã thu hút 279 dự án đầu tư với diện tích 10.754 ha vào đảo Phú Quốc. Trong đó, có 249 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, tổng diện tích hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 270.500 tỷ đồng, còn lại 30 dự án đang hoàn thiện thủ tục đăng ký đầu tư.

[Phát hiện, xử lý nhiều vi phạm về đất đai trên huyện đảo Phú Quốc]

Hiện, có 36 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 14.750 tỷ đồng; 35 dự án đang triển khai xây dựng, tổng vốn đầu tư 95.731 tỷ đồng, các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Như vậy, so với tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư trên đảo Phú Quốc thì hiện còn 178 dự án chậm triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, cho biết dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng khoảng 60 dự án.

Nguyên nhân do một số dự án khu vực Bãi Trường đến nay vẫn chưa điều chỉnh xong hành lang bờ biển; dự án mặc dù đã được giao đất, cho thuê đất nhưng việc di dời, lấn chiếm, tái chiếm diễn ra phức tạp nên dự án không triển khai được; nhà đầu tư xin điều chỉnh lại quy hoạch theo kế hoạch kinh doanh mới; hạ tầng giao thông chủ yếu chưa đấu nối đến chân công trình dự án; năng lực tài chính nhà đầu tư hạn chế, việc mua bán dự án diễn ra phổ biến thông qua hình thức chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần…

Tiếp đến, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, ký hợp đồng lập phương án bồi thường nhưng chưa được phê duyệt 34 dự án. Nguyên nhân do chưa có khu tái định cư được phê duyệt để bố trí, sắp xếp các hộ dân có đất nằm trong vùng dự án; việc ban hành giá đất bồi thường còn chậm.

Cùng với đó, dự án chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng 148 dự án; trong đó có khoảng 25 dự án cho thuê môi trường rừng và hợp tác với Vườn Quốc gia Phú Quốc. Các dự án chậm do nhà đầu tư chưa quyết tâm trong triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian; nhiều dự án chuyển nhượng từ khâu chủ trương đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn,…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc phối hợp với các ngành chức năng rà soát công bố quy hoạch các dự án xây dựng trên đảo; đầu tư phát triển kết nối hạ tầng giao thông đến chân các dự án, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường biển,…; nhắc nhở, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án; tăng cường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư, xây dựng khu tái định cư,…

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với địa phương hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư; rà soát, xử lý vi phạm về tiến độ đầu tư gắn với kiên quyết thu hồi dự án không đảm bảo tiến độ, nhà đầu tư không khả năng triển khai thực hiện dự án và không chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Cùng đó, lập dự án khu tái định cư để sắp xếp, bố trí dân cư tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Cạn; sớm phê duyệt các phương án bồi thường, tái định cư đã thực hiện ký kết với nhà đầu tư; tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn, xử lý hộ dân lấn chiếm xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong dự án.

Trước mắt, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi khoảng 10 dự án chậm tiến độ trên đảo Phú Quốc, đồng thời tập trung rà soát các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2007 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện để xử lý./.