Hang Moody's nang bac xep hang cho bon ngan hang Viet Nam hinh anh 1Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service vừa nâng bậc xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và phát hành tiền gửi nội tệ-ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), và Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) từ B2 lên B1, với triển vọng từ tích cực lên ổn định.

Moody’s cũng nâng mức xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của ba ngân hàng này từ b2 lên b1.

Đối với ACB và MB, việc thăng hạng BCA phản ánh sự cải thiện chất lượng tài sản của hai ngân hàng này. Theo Moody’s, tỷ lệ nợ xấu của ACB đã giảm từ 2,99% vào cuối năm 2016 xuống 0,95% vào cuối năm 2017, chủ yếu nhờ việc bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của MB đã giảm từ 4,7% năm 2016 xuống 2,9% năm 2017, cũng nhờ việc bán khoản nợ xấu có trị giá 3.400 tỷ đồng cho VAMC.

Moody's dự báo chất lượng tài sản của ACB và MB sẽ duy trì ổn định trong 12-18 tháng tới, nhờ sự cải thiện của môi trường hoạt động.

[Moody’s dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam tiếp tục vững mạnh]

Đối với Techcombank, việc nâng hạng BCA cho thấy sự cải thiện về hệ số thanh toán nợ, vốn, chất lượng tài sản và lợi nhuận. Theo Moody’s, tỷ lệ vốn lõi của ngân hàng (TCE) trên tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) đã tăng từ 9% năm 2016 lên 14,5% năm 2017, qua đó đưa Techcombank trở thành ngân hàng có dự phòng vốn lõi lớn nhất trong số 16 ngân hàng được Moody's xếp hạng tại Việt Nam.

Ngoài ba ngân hàng nói trên, Moody’s cũng nâng bậc xếp hạng phát hành và tiền gửi nội-ngoại tệ dài hạn của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) lên B2, với triển vọng từ ổn định lên tích cực và điều chỉnh BCA của ngân hàng này từ b3 lên b2, nhờ mức lợi nhuận cao và sự cải thiện của vốn đệm./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)