HDND tinh Hoa Binh thong qua 24 nghi quyet ve kinh te va nhan su hinh anh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngày 6/4, phát biểu tại Kỳ họp thứ XX của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh nhấn mạnh kỳ họp diễn ra vào thời điểm địa phương gấp rút chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Đức Hinh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Còn hơn một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nên các cấp, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đảm bảo diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

[Hòa Bình huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển nhanh]

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và quyết định 24 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội và công tác nhân sự, trong đó, tập trung vào một số nhóm vấn đề quan trọng như: cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông-vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công 2019; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh...

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành các thủ tục, trình tự về công tác cán bộ. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Hồng Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do chuyển công tác; bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình./.

Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)