Hieu qua kinh doanh cua cac doanh nghiep TW chuyen bien tich cuc hinh anh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ với nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; về tăng cường công tác phát triển đảng viên; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ... để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm.

Cùng với việc định hướng kịp thời công tác chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong các doanh nghiệp, đơn vị, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương khen thưởng 14 tập thể là các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 17 cá nhân trực tiếp lao động sản xuất có thành tích xuất sắc, phát động đợt thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cấp ủy nâng cao vai trò đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết nạp được 3.538 đảng viên mới.

[Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI ‘chất lượng’ vào các khu công nghiệp]

Tiếp tục chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký kết lại Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ với các nội dung cụ thể, chi tiết hơn.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kịp thời ký kết, triển khai Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu được liên tục, thông suốt trong quá trình chuyển giao các doanh nghiệp về Ủy ban.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, đúng nguyên tắc, kiên quyết, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ.

Qua kiểm tra, giám sát, một số cấp ủy có sai phạm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ được Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời khắc phục, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển.

Với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của các doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt, có mức tăng trưởng cao so với năm 2017.

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước tăng 11,4%; tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại ước đạt 12,5%; lợi nhuận trước thuế các đơn vị trong Khối ước tăng 13,8%; nộp ngân sách nhà nước ước tăng 14,82%, đạt trên 258.000 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chuyển biến tích cực, có 29/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sản xuất, kinh doanh có lãi, có 17/30 đơn vị có lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng, 9/30 đơn vị trong Khối có nộp ngân sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia, tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; đi đầu thực hiện an sinh xã hội; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho trên 800.000 lao động.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian qua, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế đất nước trong năm 2018.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm bứt phá, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập trung hoàn thành sớm việc xây dựng Đề án hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần đổi mới và sáng tạo trong công tác, tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác; chú trọng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, góp phần sớm đưa nghị quyết vào trong thực tiễn; thực hiện nghiêm túc Quy định 69 của Ban Bí thư, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ cấp ủy các cấp cần rà soát, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; chú trọng chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội, chủ động công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Hieu qua kinh doanh cua cac doanh nghiep TW chuyen bien tich cuc hinh anh 2Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh trao tặng Bặng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cho các đơn vị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cấp ủy các cấp trong doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn, nhất là trong trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP từ ngày 14/1/2019.

Để góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016-2020” của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án, công trình đầu tư trọng điểm tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

Nhân dịp này, Ủy viên viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và bà Nguyễn Thị Tiếp, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen tặng 6 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu" năm 2018.../.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)