Giới thiệu về các trang thiết bị y tế tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 16/1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và Công trình y tế cho hay, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP đã hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại bất cập trước mắt của hệ thống pháp luật quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, yêu cầu hội nhập lĩnh vực trang thiết bị y tế.

[‘Tự chủ nhưng không buông để bệnh viện chạy theo lợi ích kinh doanh’]

Bao gồm 3 Điều và 7 phụ lục, Nghị định này đã hoàn thiện, sửa đổi để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế, nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư, quản lý khai thác sử dụng trang thiết bị y tế.

Những điểm mới trong Nghị định số 169/2018/NĐ-CP so với Nghị định trước đó như sửa đổi bổ sung định nghĩa trang thiết bị y tế; Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi và bổ sung các nội dung như: Quy định liên quan đến phân loại trang thiết bị y tế; cấp nhanh số đăng ký lưu hành; quy định yêu cầu về hồ sơ quản lý trang thiết bị y tế sau bán hàng và xử lý đối với trang thiết bị y tế có lỗi lưu hành trên thị trường…/.