(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Từ ngày 1/1/2019, người bệnh nhiễm HIV khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả rất nhiều các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS./.