(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/6. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và thường xuyên được kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện thêm./.