Hủy bay vì tro bụi Kinh tế

Hủy bay vì tro bụi

Hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ sau khi tro bụi từ núi lửa ở Iceland bủa vây không phận nước Anh và di chuyển về phía Bắc châu Âu.