Huyện đảo Kiên Hải có 23 đảo nổi lớn nhỏ; trong đó, 11 đảo có dân sinh sống, với 4 đơn vị hành chính, gồm 4 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du.

Việc quản lý đất đai, xây dựng tại một số địa bàn xã chưa chặt chẽ, tình trạng bao chiếm đất công, lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, không phép, mua bán đất, kể cả đất rừng trái pháp luật diễn ra với chiều hướng gia tăng. Cụ thể là tại 2 xã An Sơn và Nam Du, vấn đề này diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, xây dựng, đồng thời gây mất an ninh trật tự xã hội.

Ngoài ra, khi quần đảo Nam Du, Lại Sơn được công nhận khu du lịch địa phương, thu hút đông khách du lịch, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, mua đất, thuê đất đầu tư du lịch làm cho giá đất tăng cao, gây áp lực, khó khăn trong quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện.

Để giải quyết vấn đề này, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang tăng cường quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng và bảo vệ đất rừng phòng hộ trên địa bàn, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải Huỳnh Hoàng Sơn khẳng định: “Huyện quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang theo Công văn số 897-CV/TU về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch đất đai, đất rừng, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực và trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, đất rừng và quy hoạch xây dựng ở các xã đảo.”

Các ngành chức năng huyện đảo Kiên Hải tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về đất đai, xây dựng, quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ giao nhận khoán đất rừng phòng hộ…theo đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các ban, ngành huyện có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đất đai; tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai tại các xã; đồng thời, phối hợp với các xã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

[Kiên Giang: Huyện đảo Phú Quốc đẩy mạnh thu hút đầu tư]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, nhất là bảo vệ đất rừng phòng hộ trên địa bàn; nêu cao trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm sử dụng đất. Cụ thể như: xác định nguồn gốc đất, lấn chiếm đất rừng, đất do Nhà nước quản lý; lấn chiếm xây dựng trái phép, không phép; chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; mua bán đất rừng trái pháp luật…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải nhấn mạnh: “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khi để tình trạng vi phạm sử dụng đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đúng theo quy định.”

Cùng với đó, huyện đảo Kiên Hải rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất đã quá 3 năm chưa thực hiện; hoàn thành lập bản đồ địa chính, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2030; thành lập Tổ xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại những địa bàn trọng điểm như: An Sơn, Lại Sơn, Nam Du./.

(TTXVN/Vietnam+)