Loi nhuan truoc thue cua SHB dat 1.560 ty dong, tang 52% hinh anh 1Giao dịch tại SHB. (Ảnh: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 trong đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng tăng trưởng tốt, theo đúng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Theo đó, tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của SHB đạt 341.900 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thời điểm đầu năm và đạt 91,6% so với kế hoạch cả năm; cho vay khách hàng đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 10,6%; huy động vốn thị trường 1 từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 270.400 tỷ đồng, tăng 11,1%.

[Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng]

Trong quý 2, các hoạt động kinh doanh của SHB đều tăng trưởng tốt. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 60% đạt 1.742 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái đạt gần 200 tỷ đồng và một số hoạt động kinh doanh khác đạt kết quả khả quan. Tổng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 của ngân hàng đạt 817 tỷ đồng, tăng 57%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt 1.560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 51% kế hoạch cả năm. Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 3.068 tỷ đồng, tăng 46,5% so với năm ngoái.

Với mục tiêu tăng trưởng hiệu quả đi đôi với bền vững, trong giai đoạn này SHB đặt mục tiêu quyết liệt xử lý nợ xấu, tuân thủ các quy định chặt chẽ về phân loại nợ, đảm bảo phòng ngừa trước mọi rủi ro.

Những kết quả này đã tạo đà cho việc nâng cao các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của ngân hàng và từng bước tiếp cận các tỷ lệ an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

Loi nhuan truoc thue cua SHB dat 1.560 ty dong, tang 52% hinh anh 2

Vừa qua, SHB liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực như: Tốp 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất 4 năm liên tiếp do Vietnam Report vinh danh; doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á do tạp chí HR Asia tổ chức; ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất; ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2019; ngân hàng có sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất; ngân hàng có sáng kiến Online Banking tốt nhất năm 2019 do Tạp chí The Asian Banking and Finance bình chọn…/.

Thúy Hà (Vietnam+)