Chiều 29/10, tại kỳ họp thứ 17 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, nhằm kiện toàn công tác nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, đảm bảo cơ cấu, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Nưng, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, ông Lê Văn Nưng đã có Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Nưng là phù hợp quy định pháp luật.

[Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang]

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Anh Kiệt để nghỉ hưu theo quy định.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua các Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung cuối kỳ kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Mien nhiem Chu tich HDND va Pho Chu tich UBND tinh An Giang hinh anh 1Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã vận động các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)