Nhân viên y tế giúp đỡ bệnh nhân nhi vận động để phục hồi chức năng. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)


Thông tư mới đã mở rộng phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ phục hồi chức năng, tạo điều kiện cho người khuyết tật có bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giảm bớt khó khăn.

Thông tin trên được Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hoàng Văn Thành cho biết tại Hội nghị triển khai Thông tư số 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, Danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế, do Bộ Y tế tổ chức sáng 30/9, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thành cho biết, Thông tư số 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, Danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Thông tư mới ban hành cũng mở rộng danh mục vật tư y tế được bảo hiểm y tế thanh toán, người khuyết tật đã được thanh toán các vật tư mà trước đây không được thanh toán, như: Nẹp, giầy, ghế chỉnh hình các loại; ghế bại não…

Phục hồi chức năng ban ngày là một hình thức điều trị đặc thù của chuyên ngành phục hồi chức năng, trước kia không được bảo hiểm y tế chi trả, Thông tư 18/2016 ra đời đã được phục hồi chức năng chi trả cho các cơ sở phục hồi chức năng.

Thạc sỹ Lê Tuấn Đống - Trưởng phòng phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết việc chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và khám bệnh, chữa bệnh sẽ dựa theo nguyên tắc Bệnh viện có danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Bên cạnh đó, bác sỹ khi chỉ định phải ghi cụ thể tên dịch vụ kỹ thuật và vị trí cơ thể được thực hiện kỹ thuật vào hồ sơ bệnh án. Việc chỉ định các dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh phải phù hợp với chẩn đoán. Bệnh viện thực hiện dịch vụ kỹ thuật nào thanh toán dịch vụ đó.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở phục hồi chức năng áp dụng hình thức thanh toán theo định suất hoặc theo nhóm bệnh thì bảo hiểm xã hội căn cứ danh mục kỹ thuật để giám định, chi trả.

Theo quy định của Thông tư mới, căn cứ vào dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện không có kỹ thuật phù hợp với nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh, thì cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã được chuyển người bệnh lên cơ sở phục hồi chức năng tuyến tỉnh.

Đối với mức chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ban ngày thì việc chi trả chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đối với hình thức phục hồi chức năng ban ngày thực hiện như hình thức điều trị nội trú./.